Naam bedrijf:                               REconnect mediation

Naam:                                              Remco van der Wal

Functie:                                           Eigenaar

Wat doe je precies?
Als mediator bemiddel ik tussen partijen, die een conflict met elkaar hebben en zelf niet (meer) in staat zijn dit conflict op te lossen. In dit proces zet ik mij in om samen met hen op zoek te gaan naar duurzame en passende oplossingen.

Ik ben geaccrediteerd als familiemediator en dus vooral gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen of bijvoorbeeld bij de afhandeling van nalatenschappen. Mediation kan echter ook voor diverse andere conflicten worden ingezet, zoals het herstellen van verstoorde relaties tussen zakenpartners of tussen een werkgever en een werknemer.

Naast mijn mediationpraktijk ben ik werkzaam als zelfstandig agile coach / scrum master en begeleid ik organisaties en/of teams in hun ontwikkeling naar zelforganiserende en zelfsturende teams.


Waarom de Loods?
Bij De Loods draait het niet alleen om een werkplek, maar zoekt men onderling verbinding en versterkt men elkaar. Het credo van De Loods (“De mens centraal, regie op de omgeving”) past naadloos en feilloos bij mijn mediationpraktijk. En ik mag dan een ‘eenpitter’ zijn, ik vind het heerlijk om onder mensen te zijn, met hen van gedachten te wisselen in een heerlijke werkomgeving!